مجموعه فرهنگی عاشوراییان تشکیلاتی فرهنگی مذهبی با هویت شیعی، مردم نهاد، تأثیر گذار، پویا و الهام بخش در جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی است که زمینه ساز ارتقاء فرهنگ دینی جامعه و رشد و سازماندهی جوانان در راستای تحقق جامعه مهدوی می باشد.